Miraç Risalesi Yazılması



Şamlı Hafız Tevfik (rahmetullahi aleyh) anlatıyor:

Bir mecliste miracı muhal ve imkansız görmüşlerdi. Ben bunu Üstad'a anlattığım zaman "Al kalemi yaz" demişti. İlk defa Mi'raç Risalesi'ni (31. Söz) yazmıştım.

Üstad yazdıracağı zaman biraz durur, "bağladım, tuttum veya yakaladım" derdi. Bir hamlede 72 sayfa yazmıştım.

Namazı Hafife Almamak

Hayati Ders 

Şahsın biri İmam Sadık'ın yanına geldi ve şöyle dedi:
Ey efendim ben bir bahçe satın aldım her yönüyle verimli ve güzel bir bahçe olmasına rağmen tüm işlerim tersine döndü ve evimin düzenini bozdu sebebi ne olabilir?

İmam Sadık şahsa; Acaba bahçe seni meşgul etti de namazını hafife mi aldın?

Hoşgeldin Ya Resulallah

Hoş geldin Ya Resulallah

Hoş geldin dünyamıza
Hoş geldin çağımıza
Hoş geldin aramıza


Bereketlendirdin varlıkları
Umutlandırdın günahkârları

Peygamberimizin Doğumu Zamanında Vukua Gelen Hadiseler

PEYGAMBERİMİZ’İN (ASM) VELÂDETİ HENGAMINDA VUKUA GELEN BÂZI HARİKA HADİSELER.

Birincisi: Veladet-i Nebevî gecesinde hem annesi, hem annesinin yanında bulunan Osman İbn-il Âs’ın annesi, hem Abdurrahman İbn-i Avf’ın annesinin gördükleri azîm bir nurdur ki; üçü de demişler: “Veladeti ânında biz öyle bir nur gördük ki; o nur, maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı.”

İkincisi: O gece Kâ’be’deki sanemlerin çoğu başı aşağı düşmüş.

Anayasa Değişikliği Referandumu; Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin Açıklaması

Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin Referandum Lahikası...

Aziz kardeşlerimiz, 

Evvela: Cenab-ı Erhamurrahiminden sizleri ve memleketimizi ve alem-i islamı cennet-asa baharları terennüm edeceğimiz günlere isal etmesini niyaz ediyoruz. Şer cephelerinin bütün etrafıyla kalelerinin birer birer yıkılmasını ve afakı saran bütün hadisatın nihayetinde bir iltifat-ı şahanenin ittihad-ı islamı netice verecek surette müşade etmeyi bizlere nasib etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.