Veysel Karani'in Münacatı

Allah'ım!

Bizi, dünyada Senin muhabbetinle ve bizi Sana ve Senin emrettiğin şekilde istikamete yaklaştıracak şeylerin muhabbetiyle, âhirette de rahmetin ve rüyetinle rızıklandır.


İlâhî!

Sen benim Rabbimsin, ben Senin kulunum.
Sen Hâlıksın, ben mahlûkum.
Sen Rezzaksın, ben merzûkum.
Sen Mâliksin, ben memlûküm.
Sen Azizsin, ben zelîlim.
Sen Ganîsin, ben fakirim.
Sen Hayysın, ben meyyitim.
Sen Bâkîsin, ben fâniyim.
Sen Kerîmsin, ben leîmim.
Sen Muhsinsin, ben âsiyim.
Sen Gafûrsun, ben günahkârım.
Sen Azîmsin, ben hakîrim.
Sen Kavîsin, ben zayıfım.
Sen Mu'tîsin, ben dilenciyim.
Sen Emînsin, ben korkudayım.
Sen Cevâdsın, ben muhtacım.
Sen Mücîbsin, ben duacıyım.
Sen Şâfîsin, ben hastayım.
Sen benim günahlarımı mağfiret et.
Beni cezalandırma.
Hastalıklarıma şifa ver, yâ Allah, yâ Kâfi, yâ Rabbi, yâ Vâfî, yâ Rahîm, yâ Şâfî, yâ Kerîm, ya Muâfî.
Benim bütün günahlarımı bağışla.
Benim bütün dertlerime âfiyet ver.
Beni ebediyen rızâna mazhar et.
Rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn.

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.