Zübeyir Gündüzalp Ağabeyden Dusturlar

☑ Aklını çalıştırarak oku.

☑ Yüksek yerlerin hâfıza üzerindeki tesiri büyüktür.

☑ Ezberlemek hâfızayı açar.

✔ Yatarken imanî bahisleri oku. Bütün tehlike okuyamamaktan çıkıyor. Okuyamamaktan kork!✔ Harfi harfine kitabî ol.

✔ Tenkit için okuyan, istifade edemez. Başkası için okuyan, istifade edemez. Kendi nefsi için okuyan, istifade eder.

▫ Hizmet için değil, nefsimi ıslah için okumalıyım.

▫ 180 değil, 1080 defa okunsa yine az.

▫ En mühim iki şey: okumak; uhuvvet ve ihlâs, yani samimiyet dairesinde hizmet.

✔ İstidatları inkişaf ettirmek için çok okumak.

✔ Daima okumak.

✔ Dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak.

✔ Az da olsa devamlı okumak.

▫ Okumak, yazmak, dinlemek, susmak.

▫ Satır satır, kelime kelime okumak.

▫ “Hizmet, hizmet” derken şahsî dersini unutanın, hizmeti muvakkat olur.

▫ Şimdi oku, kabirde okuyamazsın.

▫ Hususî okumanı terk etme.

☑ Büyük zatların sözünde bazen yetmiş mana bulunur.

☑ Her şey, her mesele okumakla halledilir. Zira eserlerde hepsi var. Fakat insan görmüyor.

☑ Oku, oku, her gün oku. Okudukça”
“oku ki, ruhun nur-u İlâhî ile parlasın. Kalbin nur-u Kur’an’la temizlensin. Aklın nur-u İslâmla işlesin ve yükselsin.

▫ Kalemen, amelen, lisanen çalış.

▫ Gençlikte insan ne ile meşgul olursa, istidatları onda inkişaf eder.

▫ İnsanın istidatları ve kabiliyetleri kırk yaşına kadar inkişaf eder.

✔ Günlük içtimai hadiselerle meşguliyet, kabiliyetlerin inkişafına mânidir. Bu noktaya dikkat lâzımdır. Zira bugün buna “genel kültür” ism-i herzesi takılmış.

✔ Kabiliyetleri inkişaf ettirebilmek için her şeyden evvel meşru ve sebatkâr bir şekilde çalışmayı bilmek lâzımdır.

☑ Mesleğimiz meşakkattir.

✔ Tuğlaları üst üste koymak tekrar değil, tesistir.

✔ Okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitâb-ı kebîr-i kâinatı okumak...

✔ Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma.

✏ZÜBEYIR GÜNDÜZALP

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.