Aleyhissalâtu Vesselâm: "Ümmü Eymen Annemden Sonra Annemdir"

Hadis-i Şerif:

ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗﺎل:
 ﻗَﺎﻝَ ﺃﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮٍ ﻟِﻌُﻤَﺮَ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻬﻤﺎ، ﺑَﻌْﺪَ ﻭَﻓَﺎﺓِ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠّﻪِ #: اﻧْﻄَﻠِﻖَ ﺑِﻨَﺎ اﻟﻰ ﺃُﻡِّ ﺃﻳْﻤَﻦَ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻬﺎ ﻧَﺰُﻭﺭُﻫَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ # ﻳَﺰُﻭﺭُﻫَﺎ. ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺃﺗَﻴَﺎ ﺇﻟَﻴْﻬَﺎ ﺑَﻜَﺖْ.
ﻓﻘَﺎَ ﻟَﻬَﺎ: ﻣَﺎ ﻳُﺒْﻜِﻴﻚِ؟ ﺃﻣَﺎ ﺗَﻌْﻠَﻤِﻴﻦَ ﺃﻥَّ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﻪِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟِﺮَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠّﻪِ، ﻗَﺎﻟَﺖْ: ﺑَﻠﻰ ﺇﻧِّﻰ ‘ﻋْﻠَﻢُ ﺃﻥَّ ﻣَﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠّﻪِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟِﺮَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠّﻪِ، ﻭَﻟﻜِﻦْ ﺃﺑْﻜِﻰ ﺃﻥَّ اﻟْﻮَﺣْﻰَ ﻗَﺪْ اِﻧْﻘَﻄَﻊَ ﻣِﻦَ اﻟﺴَّﻤَﺎءِ، ﻓَﻬَﻴَّﺠَﺘْﻬُﻤَﺎ ﻋَﻠﻰ اﻟْﺒُﻜَﺎءِ، ﻓَﺠَﻊََ ﻳَﺒْﻜِﻴَﺎﻥِ ﻣَﻌَﻬَﺎ.
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ.

Hz. Ömer, Resulullah (sav)'ın vefatından sonra, Hz. Ebu Bekr (ra)'e:
"Gel beraber Ümmü Eymen (ra)'e gidip ziyaret edelim, tıpkı Aleyhissalatu Vesselam'ın onu ziyaret ettiği gibi" dedi ve gittiler.


Ümmü Eymen onları görünce ağladı.
"Niye ağlıyorsun? Resulullah'ın Allah nezdinde bulacağı (mükafaatlar)ın daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun?" dediler.

Ümmü Eymen:
"Evet bilmez olur muyum? Allah indinde olan, Resulullah için elbette daha hayırlıdır. Velakin beni ağlatan, semadan gelen vahyin kesilmiş olmasıdır" dedi.

Bu sözleri onları da hüzünlendirdi. Ümmü Eymer'le birlikte onlar da ağladılar.

Ravi: Hz. Enes
Kaynak: Müslim, Fezailu's-Sahabe 103, (2453)


Açıklama:

Ümmü Eymen (radıyallahu anhâ) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın hem azatlısı hem de hadine'sidir, yani Resûlullah çocukken onun himayesinde büyümüştür. Onun bu hizmetine telmihen, Aleyhissalâtu vesselâm  "Ümmü Eymen annemden sonra annemdir" diyecek, sıkça ziyaretine gidecektir. İslâm'ın başında ilk müslüman olanlar arasında yer alır. Habeşistan'a da, Medine'ye de hicret etmiştir.

Bir rivayete göre, Hz. Hatice'nin kızkardeşine ait bir köle idi. Resûlullah'a hibe etmiştir.

Diğer bir rivayete göre ise, Resûlullah'ın annesine aitti.
Amine hâtun Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı dünyaya getirinceye, büyüyünceye kadar yetişmesi ile ilgilenmiştir.

Bilahare Aleyhissalâtu vesselâm onu azad etmiş ve Zeyd İbnu Hârise ile evlendirmiştir. Bu mutlu evlilikten Üsâme İbnu Zeyd doğacaktır. Üsâme, Resûlullah'ın en ziyade sevdiği kimselerden ve ordu komutanlarından biri olması haysiyetiyle Ümmü Eymen, Üsâme (radıyallahu anhümâ)'nın annesi olmaktan da şereflenmiştir.

Ümmü Eymen, Aleyhissalâtu vesselâm'ın vefatından beş ay kadar sonra vefat etmiştir, (radıyallahu anhâ).

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.