Bismillahirrahmanirrahîm

Bismillahirrahmanirrahîm
Bir tek âyet iken yüz ondört defa tekerrür eden "Bismillahirrahmanirrahîm" cümlesi;

Arşı ferşle bağlayan ve kâinatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattır ki, milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var.

Değil yalnız ekmek gibi her gün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır.


Risale-i Nur Külliyatı

Asa-yı Musa
(Birinci Kısım / Onuncu Mes'ele)

Bediüzzaman Said Nursi

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.