Ey Mâlikü’l-Mülk-i Zülcelâl! (DUA)

Ey Mâlikü’l-Mülk-i Zülcelâl!
Ey Hannân-ı Mennân!

Hayatımızı iman ile ihyâ et, ferâizle ziynetlendir, günahlardan çekinmekle muhafaza eyle!

Bedenimizi ve ruhumuzu rahmetine mazhar kıl!

Darülhizmette ihlâsımızı, darülücrette ücretimizi tezyid eyle!


Ehl-i iman için hayatı nikmet değil, nimet kıl!

Ölümü firkat değil, vuslat kıl! Âmin!

Ey Alîm-i Habîr!

Beni, Seni bilmek zenginliğinden mahrum eyleme!

Seni anmak şerefinden uzak eyleme!
Seni tesbih etmek izzetine ulaştır!

Sana secde etmek itaatini lütfeyle!

İman-ı kâmil vuslatı ile Sana gelmek nimetini esirgeme!

Din-i Mübîninle yaşat!

Ruhumu kabzederken hüsn-i hatime ver! Âmin!

Ey Mâlikü’l-Mülk-i Zülcelâl!
Bize dinini bütün safiyetiyle anlama ve yaşama nimeti ver!

Her günümüzü hazine, her ayımızı define, her yılımızı Sana ulaştıran en değerli fırsat bildir!

Her ân-ı seyyâlemizi değerli birer saat-i vuslat bildir! Âmin!.. Âmin!.. Âmin!..

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.