Risale Nurla İştigal, Bütün Maddi Manevi Musibetlere Siperdir


Abdullah Yeğin ağabeyin hatıralarından:


Paniğe gerek yok kardeşler. Ebedi bir mülkü kazanmak veya kaybetmek davası değil bu. Nur talebesinin farkı olur hadiselere bakışında. Muvakkat işimizi yaptık, esas işimize dönelim. Risale Nurla iştigal, bütün maddi manevi musibetlere siperdir. Binlerce tefriciye vs'den daha tesirlidir.

Teyakkuz inşallah aziz sıddık kardeşler...
Çevremize iman hizmetini götürmek noktasında gayret azim ve isteğimiz olduğu sürece bence korkulacak birşey yok.

Ne zaman kimsenin imanını umursamıyoruz işte o zaman durum vahimdir.
Bunun haricinde hiçbirşey vahim değil bence.

Herşeyde bir hâyır vardır.
Tablo sureten negatif ama siretini bilemiyoruz.

Hem Üstadımız der ki:
Manen sevdiğin ve alâkadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîm'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak.. cefasını değil, safasını çek. O hem Hakîm'dir, hem Rahîm'dir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman, İbrahim Hakkı gibi "Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler" de, pencerelerden seyret, içlerine girme. (Asa-yı Musa)

Üstad’ımız, ‘Ben çok bahtiyarım, benden ve sizden bahtiyarı yok. Hem bana talebe oldunuz, hem ahir zamanda geldiniz’ derdi. "Halbuki biz aç susuz vaziyetteyken önümüzde arkamızda polis hep takip ediliyorduk."

Kardeşler! Siz de bahtiyarsınız; yeter ki sadakat ve kanaatle hizmet edin. Korkmayın, cehennemde bile olsanız Üstad sizi yalnız bırakmaz.

Üstad: "Sizin için bir şeyden korkarım. 'Benim de fikrim böyle, ben de böyle düşünüyorum' deyip hizmete aklınızı karıştırıp sadakatsizlik etmenizdir. Sizin hayrınız da azim, hatanız da çok azimdir, çok dikkat etmeniz lazım." Üstad kitabı eline alır, 'Dünyanın kanun-u esasisî bu olacak, kıyamete kadar Risale-i Nur bakidir' derdi.
* * *

Ömer Özcan: “Üstad günde ne kadar risale ve Cevşen okurdu?”

Üstad’ımız günde 200 sayfa kadar risale okurdu. Hiç boş durmaz ve durdurmazdı. Cevşen de okurdu... Fakat risalelerin okunmasına çok daha fazla ehemmiyet verirdi. Eğer siz sabaha kadar Cevşen okuyacağınıza bir saat kadar risale okursanız daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Çünkü birisi şahsınıza bakar, ikincisi beşeriyetin kurtuluşuna bakar. Cevşen ve ezkâr okumakla ‘Nur talebesi’ olunmaz, Risale-i Nurlar okunursa 'Nur talebesi' olunur.

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.