İnfak Etme Hakkında Ayet ve Hadisler

Resulullah (sav) bir keresinde, "Hanginiz, varisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Cemaat: "Ey Allah'ın Resul, içimizde, herkes kendi malını varisinin malından daha çok sever" dediler. Bunun üzerine: "Öyleyse şunu bilin: Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır."
Ravi : Hz. İbnu Mes'ud
Kaynak :Buhari, Rikak 12, Nesai, Vesaya 1, (6, 237-238)


Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Bir dirhem, yüzbin dirhemi geçmiştir." "Bu nasıl olur, ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Şu cevabı verdi. "Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan daha iyisini tasadduk etti. Diğeri ise, malının yanına varıp, malından yüzbin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti."
Ravi : Hz. Ebu Hüreyre
Kaynak :Nesai, Zekat 49


Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sehâvet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Câhil sehâvet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."
Ravi : Hz. Ebu Hüreyre
Kaynak :Tirmizi, Birr 40, (1962)


Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollastirir, dilediğinin nasibini de kısar. Siz hayır yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Sebe' süresi 39.)

Gerçekten Allah'ın Kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. (FATIR/29)

Ey iman edenler, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. (Bakara Suresi, 254)

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir. (Bakara-261)

Örttüğü zaman geceye,
Açıldığı zaman gündüze,
Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki,
Bundan böyle her kim malını (Allah yolunda) hayır için verir ve günahlardan korunursa,
Ve en güzel olanı (lailahe illlallah)ı doğrularsa,
Biz onu en kolay yola (cennete) muvaffak kılacağız.
Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.
Ve en güzeli de yalanlarsa,
Onu da en zor yola hazırlarız.
Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak.
O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir.
Onun yanında, başka bir kimse için karşılığı verilecek hiçbir nimet yoktur.
O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.


Hz. Peygamber (sav), sahibi bulunduğu maldan en fazla infak eden insandı. O’ndan herhangi birşey istenirse az veya çok mutlaka birşey verirdi. Verdiğinden dolayı duyduğu sevinç ve neşe, alan kişinin sevincinden daha fazlaydı.

"Cimrilik etme ki Allah da sana olan nimetlerinden esirgemesin. Malının fazlasını saklama ki Allah da fazla olan keremini senden menetmesin." (Müslim)


Resulullah (sav) yarın için hiçbir şey biriktirmezdi. Tirmizi


Resulullah (sav) bir hadis-i kudside, Allah Teala hazretlerinin şöyle söylediğini haber verdi: "Sen infak et, ben de sana infak edeyim." Efendimiz devamla dedi ki: "Allah'ın eli (yedullah) doludur. Gece ve gündüz (boyu yapılan) arkası kesilmez infaklar onu azaltmaz. Arz ve semavatın yaratılaşından beri Allah'ın infak ettiklerini düşünün! Bunlar, O'nun elindekinden hiçbir şey eksiltmemiştir. O'nun Arş'ı suyun üzerindeydi. Elinde mizan da var, alçaltır, yükseltir."
Ravi : Hz. Ebu Hüreyre
Kaynak :Buhari, Tevhid 22,35, Tefsir, Hud 2, Nafakat 1, Müslim, Zekat 37, (993), Tirmizi, Tefsir, (3048)


Resulullah (sav) bize ikindi namazı kıldırmış idi. (Selam verince) acele ile cemaati yarıp evine girdi. Halk onun bu telaşesinde hayrete düşmüştü. Ancak geri dönmesi gecikmedi. Gelince, (halkın merakını yüzlerinden anlayan Hz. Peygamber şu açıklamayı yaptı): "Yanımda kalan birkısım altın vardı (namazda) onu hatırladım. Beni alıkoyacağından korktum ve hemen gidip dağıttım."
Ravi : Hz. Ukbe İbnu'l-Haris
Kaynak :Buhari, Ezan 155, Amel fi's-Salat 18, Zekat 20, İsti'zan 36, Nesai, 104 (3, 84)


Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (ASM) buyurdular ki: "Sadaka vermede acele edin. Çünkü belâ sadakanın önüne geçemez.''
"Mal sadaka ile eksilmez.'' (Müslim)

Sadakayı vermekte israf olmaması..
Fakir olmak korkusuyla sadakanın terkedilmemesi..
Minnetin olmamasına.. Çünkü veren Allah'tır, kul ise bir vasıtadır.

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.