Mübarek Kadir Gecesi!

Bunu bize hediye etti Hakîm-i Ezeli,
Bu gece biz günahkârlara Rabbin lütuf eli.

Şefkati sonsuz olan Vedudun bir hediyesi,
Hak etmeden insanı verilenin ta kendisi.

Mu’cize olan İnsanı çok seven büyük Allah,
Ateşte yakmamak için sebep gönderir Vallah.

Dert ile telaşeler saldırıyorlar insana,
Bu gece kurtuluş sebebi değil mi söyle bana.


Madem öyle, aç ellerini yalvar Allah’ına,
Ona ilticadan daha iyisi yok bu insana.

Bin aydan fazla değerde bir sebep al sana,
Bana inanmazsan bak eşi olmayan Kur’ana.

Günahlarımızı bire bin yazma lazım iken
Allah’tır ki bizi afetmeye sebep arz eden

Lütf edip iyilik yapana teşekkür lazımken,
Seni yoktan var edene bu isyan da nereden?

Kardeş! Bu insanı Allah o kadar seviyor ki,
Yaptığı günahı tek bir yazıyor değil iki.

Halbuki sevapları en az on yazıyor böyle bil,
Halikını inkâra kalkışan, kurusun o dil.

Mübarek gün ve gecelerde sevap çoğalıyor,
Bazen o sevaplar otuz bine dek yükseliyor.

Kadir gecesindeki, sevap bin seneyi geçiyor,
Çünkü Allah bu insanı melekten çokseviyor.

Ne olur kardeşim bu geceyi ihyaya çalış,
Rabbine karşı İbadetten zevkalmaya alış.

Namaz kıl, rüku ve secde ederek vakit geçir
Böylece kalbine, bol bol iman şerbeti içir.

Kur’an-ı kerim ve cevşen de okuyabilirsin,
Bu faydalı işlere kendini verebilirsin.

Yalınız akrabaların affını değil bence,
Bütün müminlere dua etmeliyiz bu gece,

Örnek: Bütün mü’minlere dua etmeliyiz biz,
Çünkü başkasına duamız gider hiç eksiksiz.

Mümine ne büyük zenginlik sahur ile iftar,
Rabbim! Bu gece hakkına zalimden bizi kurtar.

Allahım Nurdaki haz ile Sen bize kuvvet ver,
Hıfzına alarak şefkatini önümüze ser.

Yeryüzündeki mü’minlere rahmetini gönder.
Din düşmanlarını kahret onlara belalar ver.

Bu gece hakkına, bize lütfunu esirgeme,
Şerirlerden kurtar bizi, kâfire fırsat verme.

Ağustos 2013 Abdülkadir Haktanır

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.