3. Uluslararası Risale-i Nur Mütercimleri Toplantısı

Uluslararası Risale-i Nur Mütercimleri Toplantısının üçüncüsü 07 - 09 Kasım 2015 tarihleri arasında "İlim Araştırma Merkezi Kompleksi"nde gerçekleştiriliyor.

Dünya çapında tercüme yapmış ve yapmakta olan Mütercimler ve Musahhihler tecrübe ve birikimlerini paylaşmak üzere Hizmet Vakfı ve RNK Neşriyat organizasyonluğunda yapıldı.

50 ülkeden gelen misafirler toplantı süresince Risale-i Nur’ların dünya dillerine tercüme edilmesi ile ilgili temel meseleler ele alınarak ve detaylı müzakereler ve Risale-i Nur'dan mütalaa dersleri yaptılar.

Hoşgeldiniz ve Takdim

Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başlayan program hoşgeldin ve takdim konuşmalarıyla devam etti.

Mütercimler Toplantısı “Risale-i Nur büyük bir ilim hazinesi. Son zamanda bu asrın insanlarına yönelik büyük bir Kur’an-ı Kerim tefsiridir. Risale-i Nur’un tercümesi kolay bir şekilde yapılamıyor. Buradaki tercümanların çoğu dil olarak mana olarak Risale-i Nur tercüme edecek kişiler. Fakat tercümelerde bazı hassasiyetleri gözetmek gerekiyor. Tercümelerin kalitesi hakkında, tercümelerde dikkat edilecek hususlar hakkında, Risale-i Nur’un Kur’an’a mahsus bazı tabirler nasıl izah edilebilir bu gibi konularda görüşmeler yapılacak.” diye ifade edildi.

Selamlama Konuşmaları

Üstadımızın Talebelerinden Hüsnü Bayram Ağabey Risale-i Nurların tercümelerinin sıhhatinin önemini ve şimdiye kadar tercüme edilmeyen "Tarihçe-i Hayatı" kitabının ingilizce baskıya hazırlandığını müjdeledi.

Üstadımızın Talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabey de "Uhuvvet Risalesi"nden ders yaptılar.

İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş gelen misafirlere hoşgeldin dileklerinde bulundu.

Yaklaşık 50 dile tercüme yapmakta olan Mütercim ve Musahhihlerin tanıtımı yapıldı.

Tezekkür ve Sual-Cevap

Faruq Rasul Yahya "İyi Bir Tercüme Nasıl Yapılır."

İhsan Kasım Salihi "Tercüme sürecinin başlaması ve tercüme yaparken göz önünde bulundurulacak ehemmiyetli hususlar" başlığı altında konuşmasında
"Tercüme esnasında şunu gördüm; mütercim san'atında ne kadar uzman, üslûbunda ne kadar güçlü, lügat hazinesinde ne kadar zenginlik olursa olsun, tercümesini yaptığı metnin manalarıyla ve fikriyle ruhen dolup taşmazsa, gönlü ve kalbi inşirah bulmazsa, o metni muhataba ulaştıramaz. Zira okuyucu güzel sözlerden ve hoş cümlelerden çok, ruhtaki bu çoşku ile kalpteki bu inşirah tesir eder." diye ifadelerde bulunurak bazı hususları nazara verdi:
  • Kur'an-ı Azimin tefsirini tercüme ettiğimizden asla abdestsiz tercüme yapmamak..
  • Mütercimin ve Musahhihin Risale-i Nur Külliyatını en az bir-iki defa bitirmesinin lüzümü..
  • Acz ve zaaf ile Kudret-i İlahiyeye iltica ile tercüme yapılan metinle ruhî ve kalbî irtibat..
  • Mevlamızın bizi istihdam ettiği tercüme işinde rıza-i İlahî düşünürek hizmet etmek..
  • Bu düşüncede olunca Allah size yardımcılar (temize çekme, kaynak ulaşımı, edebiyatçı, dilbilimci gibi) gönderiyor.
  • Manayı ifade eden orjinal bir tercüme yapmak..

Hasbi Şen "Tercümelerde Allah'ın İsimleri, Hadisler ve Ararapça Terimlerin Kullanılışı"

Kenan Demirtaş; İhsan Kasım Salihi - Istılahi Terimler (Risale-i Nur'da Geçen Kavram ve Terimler) Çalışması Sunumu

Muhammed Sayed; Halil Jada; Hüseyin Osman - "Tarihçe-i Hayatın Arapçaya Tercümedeki Tecrübelerimiz"

Samir el-Hayek " Risale-i Nur'un Tercümesindeki Hassasiyetler"

Ali Rıza Davut Korkmaz "Tercümelerde Tashihat"


Mütelaa Dersleri

Arapça: Münir Türen "Namazın Muayyen Beş Vakte Tahsisinin Hikmeti"

İngilizce: Ali Çetinkaya -"Risale-i Nur Külliyatında Duanın Hangi Cihetleri Öne Çıkarmıştır"

Arapça: Muhammed Sayed" Âyet-ül Kübra'dan Seçilmiş Kısımlar"

İngilizce: Osman Yapar "Risale-i Nur Hizmetinin Bazı Mümtax Hasiyetleri"

Arapça: İhsan Kasım Salihi "El-Hakku Ya'lu"

İngilizce: Muhammed Rıza Derindağ "Hizmet Dusturları - İhlas, Uhuvvet, Tesanüd"

Arapça: İhsan Kasım Salihi "Bismillah Hakkında"

Katılım Belgesi Takdimi

Oturumlar sonunda Mütercimlere" Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayram, Said Özdemir" Ağabeylerin imzaladığı katılım belgesi Kur'an-ı Kerim ve bir çok Risale takdim edildi. Ardından tüm katılımcılar hatıra resim çektirildi.

10 Kasım günü Hizmet vakfın "Sinan Paşa Medresi"inde verdiği yemekle hitam buldu.

  

 


image image image image image image image

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.