Müsbet Hareket - Risale-i Nur Sempozyumu (Tebliğ Çağrısı)

11. Risale-i Nur Sempozyumu 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun kunusu "Daha İyi Bir Dünyanın İnşasında Müsbet Hareketin Yeri ve Rolü: Risale-i Nur Yaklaşımı" olarak belirlendi.

“11. Uluslararası Risale-i Nur Sempozyumu” Dünya, Müsbet Hareketi İstanbul’da Konuşacak
“11. Uluslararası Risale-i Nur Sempozyumu”
Dünya, Müsbet Hareketi İstanbul’da Konuşacak

Uluslararası Risale-i Nur Sempozyumlarının on birincisi 1-3 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Sempozyumda, dünyanın dört bir tarafından gelen bilim insanları, “Kur’an ve Sünnet Rehberliğinde bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket” konusunu müzakere edecek. Açılışı 1 Ekim Pazar günü Haliç Kongre Merkezinde yapılacak olan Sempozyum, 2-3 Ekim Pazartesi-Salı tarihlerinde, dört ayrı salonda, Topkapı Eresin Otel’de devam edecek. Toplantı’nın sonuç bildirgesi ise 3 Ekim Salı akşamı özel bir oturumda duyurulacak.
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen sempozyuma İngiltere, Cezayir, Suudî Arabistan, Rusya, ABD, Nijerya, Hindistan, Filipinler, Ukrayna, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Fas, Brezilya, Arjantin, Peru, Ürdün, Irak, Kenya, Malezya ve Endonezya’nın da aralarında bulunduğu 40’a yakın ülkeden 600 akademisyen tebliğ gönderdi. Bu tebliğler zorlu bir hakemlik sürecinden geçerek 120 kadarı sempozyumda tartışılmak üzere programa alındı. Tebliğlerde, özellikle Kur’an ve Sünnet merkezli hizmet metodları, müsbet hareket kavramı, cihad-ı manevi, terör ve şiddet, ihtilaf ahlakı, sosyal problemlere çözümler, vb. gibi pek çok konu tartışmaya açılacak ve bu konularda uygulanabilir bir hizmet modelinin esasları konuşulacak. Sunum ve tartışmalar simultane tercüme ile Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak izlenebilecek.
Katılımın ücretsiz olacağı sempozyum halka açık olacak.

Tebliğ Çağrısı

Günümüz insanı birçok maddi ve manevi sorunla karşı karşıyadır. Dünya genelinde açlık, yoksulluk, sosyal adaletsizlik, zulümler, harpler, göçler, anarşi, terör, her türlü şiddet, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi olumsuzluklar maalesef artarak devam etmektedir. Çok çeşitli çabalara rağmen bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilememektedir.


Acaba insanlığın dünyevi ve uhrevi saadeti nasıl sağlanabilir? Nasıl bir yaklaşımla ve bakış açısıyla bu ve benzeri problemler çözülebilir veya azaltılabilir? Maddi-manevi bakımdan, yıkmadan düzeltmek, tahrip etmeden inşa etmek mümkün müdür? Bu problemlerin kökenine dair ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilir mi? Bu ve benzeri soruların cevaplarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ve eseri Risale-i Nur Külliyatı, bu soru ve sorunlara cevaplar bulmaya çalışan önemli bir kaynaktır. Bireysel, toplumsal ve küresel sorunların çözümü insanın kâinata bakışı ile alakalıdır. Nursi, insana ve kâinata bakış ve davranış şeklini orijinal bir kavram ile “müsbet hareket” olarak, ifade etmiştir. Müsbet Hareket, iman ve vahiy temelinde teori ve uygulama olarak tartışılması gereken önemli bir bakış açısı ve hayat tarzıdır. Bu kavramın hayatın tüm ilişkilerini nasıl anlamlandıracağı ve sorunlara nasıl kalıcı çözümler üreteceği ciddi tartışmalara zemin teşkil edecektir.

Özelde Müslüman toplumların, genelde bütün insanlığın dünyevi-uhrevi huzur ve saadeti için Risale-i Nur’da yer alan görüşler, 1-3 Ekim 2017 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecek olan “Daha İyi Bir Dünyanın İnşasında Müsbet Hareketin Yeri ve Rolü: Risale-i Nur Yaklaşımı” konulu 11. Uluslararası Sempozyumda ele alınacaktır.

Sempozyuma aşağıda verilen başlıklar çerçevesinde farklı dil, din, kültür, ülke ve coğrafyadan, çeşitli disiplin ve ekollerden, uzman düşünür ve bilim insanlarının katkıları beklenmektedir.

1- Teorik ve Kavramsal Açıdan Müsbet Hareket
– Risale-i Nur’a göre tarifi ve anlam çerçevesi
– Ontolojik bakış; iman, tevhid inancı, ahiret inancı
– İlgili Kavramlar; uhuvvet, muhabbet, şefkat, sabır, tesanüd, asayişi muhafaza, kendi mesleğine yoğunlaşmak, tevekkül, batılı tasvir etmemek, ittifak, inşa etmek
– Zıt Kavramlar; fitne, gıybet, adavet, garaz, haset, inat, tenkit hastalığı, ümitsizlik, tarafgirlik
– Adalet-i mahza, adalet-i izafiye
– Kavramın kapsamı

2- İslami İlimler Açısından Müsbet Hareket
– Kur’an’a göre
– Nebevi geleneğe göre
– Fıkha göre
– Kelama göre
– İslam tarihindeki uygulamalar

3- Bilimler Açısından Müsbet Hareket
– Felsefe
– Sosyoloji
– İktisat
– Siyaset
– Ahlak
– Eğitim
– Psikoloji

4- Müsbet Hareketin Güncel ve Küresel Sorunlar ile İlişkisi
– Irkçılık
– Terör ve Şiddet
– Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği
– Gelir Eşitsizliği
– Aşırı Tüketim
– Dünyevileşme
– İnsan Hakları İhlalleri
– Sonuçları açısından modernite: Benlik, Enaniyet, Hodfuruşluk, Nihilizm, Hedonizm, Sadizm,
– Çok kültürlü çok dinli dünyada birlikte yaşamadaki problemlerin çözümü
– Hürriyetin ontolojik kökleri ve insandaki müsbet hürriyet ile ilişkisi (Temel haklar ve özgürlükler bağlamında)
– Altı Hastalık (Ümitsizlik, Yalan, Adavete Muhabbet, İhtilaf, İstibdat, Menfaat-i Şahsiye)

5- Uygulamada Müsbet Hareket
– Farklılıklara tahammül
– Birlikte yaşama sanatı
– İnanç ve ifade hürriyeti
– Hak ve hukuk arayışı
– Hizmet metodu
– Tebliğ metodu
– Barış ve hoşgörü
– Cihad Kavramı

6- Karşılaştırmalı Çalışmalar
– Diğer dinler
– Felsefi akımlar
– Sivil itaatsizlik
– Benzer yaklaşımlar
– Farklı yaklaşımlarİletişim:
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Kalenderhane Mh., Cüce Çeşmesi Sk. No:6 Vefa Fatih İstanbul
Tel        : +90 212 527 8181, Fax        : +90 212 527 8080

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.