Ahmet Aytimur ve Neşriyat

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, İstanbul'un Hüsrevi diye kendisinden övgüyle bahsattiği Risale-i Nur Talebelerinden Ahmet Aytimur Ağabey,  herşeyin başında ihlas gerekir diyor.

Risaleleri büyük bir titizlikle, muhabbetle ve aşkla okumak gerektiğini söyleyen Bediüzzamanın yakın talebelerinden Aytimur ağabey, nur hizmetlerinin ihlasla yapılması halinde muvaffakiyetin kaçınılmaz olduğunu ancak ihlassız yapılan faaliyetlerin çok kapsamlı olsa bile netice vermediğini ifade ediyor. Üstad Bediüzzamanın muvaffak olmasının altındaki sırrın ihlas olduğuna dikkati çeken Ahmet Aytimur ağabey, önemine binaen üstadın İhlas Risalesini yazdığını ve her 15 günde bir okunmasını tavsiye ettiğini vurguluyor.

Risale-i Nur hizmetleri ile alakalı sorulan çeşitli sorulara ise Ahmet Aytimur ağabeyin verdiği cevaplardan bazıları şöyle:

Üstad Hazretleri hakkında mektuplar var. Barla, Kastamonu, Emirdağ Lâhikalarında mevcut. Onları okursak, o mektuplar hayat-ı içtimaiye ile alâkadardır. O mektupların dediklerini tatbik etsek o zaman başka birşeye ihtiyaç kalmaz. Şimdi talebe çok. Hergün çoğalıyor. Biliyorsunuz neşriyatta bellidir. Meselâ siz neşrediyorsunuz. Biz ediyoruz. Said Özdemir ediyor. Sözler ediyor vs… Demek hâlâ ihtiyaç var ki neşrediliyor.
Yeter ki biz ihlâsımızı muhafaza edelim. Biliyorsunuz ihlâs var, bir de ihlâs (Arapça “hı” harfi ile) var. Allah bizi ihlâs (“hı” ile) sahibi etsin. Öteki ihlâs biliyorsunuz iflâs demek. İflâs etmeyiz inşallah. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Talebeler maşaallah iyi. Çalışıyorlar, okuyorlar. Biz de işte karınca kararınca çalışıyoruz. Risaleleri hem Türkçe, hem Osmanlıca basıyoruz. Bizden isteyenlere gönderiyoruz.

Risale-i Nur hizmetini yürüten çok sayıda cemaat olmasının üzücü değil sevindirici olduğunu ifade eden Ahmet Aytimur ağabey, hizmetlerin kişilere göre değil Risale-i Nur’da ifade edilen düsturlar çerçevesinde olması halinde çok daha hayırlı neticeler elde edilebileceğini söyledi. İhlaslı ve samimi olarak hizmet edilmesi gerektiğini tekrarlayan Aytimur ağabey son olarak şöyle dedi. "Üstad Hazretlerinin dediklerini hayatımıza geçirirsek kırgınlıklar olmaz. Biz şahıslara değil de Risale-i Nur’a bakalım. Risale-i Nur’dan aldığımız derslere göre hareket edelim. Allah Risale-i Nur talebelerini muvaffak etsin, onların yardımcıları olsun."

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.