Gerçek Nurcunun Özellikleri

Mehmet Şevket Eygi Beyefendi Risale-i Nur okuyup istifade eden bir Nur talebesinde olması gereken hasletleri -yine Risale-i Nur'da yazılı olan prensiplerle aşağıda ifade etmiş:

"GERÇEK NURCUNUN HASLETLERİ (Özellikleri)":

-Gerçek Nurcu askerî veya sivil darbelere karşıdır.
-Nurcu fitne ve fesat çıkartmaz.
-Nurcu asayişe hizmet eder, huzurun bozulması,ülkede kargaşalık çıkmasına teşebbüs etmez,âlet olmaz,böyle şeylere izin vermez.
-Nurcu aktif politika yapmaz.
-Nurcu beddua etmez, lanet okumaz.
-Nurcu asla para toplamaz.
-Nurcu hizmet için zekât parası toplamaz.
-Nurcu kin tutmaz, kötü intikam almaz. Alırsa ahsenü’l-intikam alır,o da afvdür.
-Nurcu bütün Ehl-i Tevhidi ve Ehl-i Kıbleyi kardeş bilir.
-Nurcu Resulullah’ın (Salat ve selam olsun ona) Sünnetinden ayrılmaz.
-Nurcu ihlas kahramanıdır, ihlası bozan her şeyden uzak durur.
-Nurcu, İslam ve Müslüman düşmanı kafirleri dost ve veli edinmez.
-Nurcu kendi kafasına iş yapmaz, konuşmaz,Üstad Bediüzzaman’ın ve Risalelerin yolundan gider.
-Nurcunun itikadı sahihtir.
-Nurcu beş vakit namazı kılar.
-Nurcu farz namazları cemaatle kılar.
-Nurcu ahlak-ı hamîde sahibidir.
-Nurcu yalan söylemez, insanları aldatmaz.
-Nurcu lüksten, israftan, şatafattan, debdebeden, tantanadan uzak durur; mütevazı, kanaatkâr yaşar.
-Nurcu Müslümanlara şefkatli, merhametli, rahimdir.
-Nurcu kesinlikle gıybet etmez, başkalarının gizli günah ve ayıplarını tecessüs etmez, ezkaza bunları öğrenecek olursa setr eder, gizler.
-Nurcu ribaya (FAİZE)bulaşmaz.
-Nurcu Allah katında tek hak, makbul, geçerli dinin sadece İslam olduğu inancına gölge düşürecek laflar etmez.
-Nurcu Allah katında en kerim olanın en takvalı olan olduğunu iyi bilir.
-Nurcu muhabbet fedaisidir.
-Nurcu, hizmetinin ücretini yaratıklardan değil, yaratandan ister.

-Bir adam kendisine hem Nurcu diyor, hem de holiganlık, militanlık yapıyorsa bilin ki, o gerçek bir Nurcu değildir.
-Kendisine vaktiyle kötülük ettiğiniz bir Nurcuya, başınız sıkılınca gidin, o sizi kovmaz, aksine yardım eder, şefkat gösterir.
-Nurcu asık suratlı değildir,güler yüzlüdür.

Bütün gerçek Nurculara selam ve hürmetler eder, yaşları benden küçük de olsa ellerinden öper ve hayırlı dualarını beklerim.

M. Şevket EYGİ

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.