Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyden Şuhur-u Selâse Mektubu

بِاسْمِهِ  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ حَاصِلِ ضَرْبِ حُرُوفِ مَا أَرْسَلْتُمْ لَنَا مِنَ الرَّسَائِلِ فِي عاَشِرَاتِ دَقَائِقِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ الرَّغَائِبِ وَلَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ وَ لَيْلَةِ الْبَرَاتِ وَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَأَعْطَاكُمُ اللهُ بِعَدَدِهَا ثَوَابًا وَ حَسَنَاتٍ آمِينَ

Aziz ve Sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sâdık arkadaşlarım,

Evvelâ: Sizin bu mübarek şuhûr-u selase içindeki kıymetdar leyali-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak herbir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Reğaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin, âmin. diyerek Aynen Üstadımızın dualarının şumulüne dahil olmaklığımızı niyaz ediyoruz.

Sâniyen: Aziz vatanımızda ve bilâd-ı İslamiyede ve hem sair devletlerde kemal-i memnuniyet ve şükürle Risale-i Nurun inkişafatını ve hizmetlerimizin pürşevk devamda olduğunu müşahede ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Bu vesile ile Lahika mektuplarının hem İngilizce hem farklı mahalli lisanlara tercüme faaliyetlerini de tebrik ile takdir ediyoruz.

Salisen: Aziz kardeşlerimiz bu gelen şuhur-u selase külli dualarımız ve inşaallah fiili ve iradi gayretlerimizle memleketimiz için yeni bir devreye gireceğimiz bir mahiyete inkılabını rahmet-i ilahiyeden ümid ediyoruz. 16 Nisanda yapılacak referanduma bu nokta-i nazardan bakıyor ve bütün siyasi mülahazaların fevkinde alem-i islam’ın kilidi olan Türkiyemizin ayaklarına vurulmuş zincirlerden kurtulacağını hem memleketimiz ve hem alem-i İslam için çok ehemmiyetli Cennet-âsa baharların geleceği bir devre-i mesudaneye vasıl olunmamızı Bârgâh-ı Kibriyasından niyaz ediyoruz.

Rabian: Bu vesile ile Cenab-ı Hak bu gelen kudsi günler ve geceler hürmetine milel-i islamiyeyi muhafaza ve bizleri ve bütün nur talebelerini nifak ve şikaktan emin eylesin. Tam bir sadakat ve sarsılmaz bir sebat ile Risale-i Nurlara hizmet ile tesanüd ve uhuvveti ve mabeynimizde hakiki muhabbeti tesise vesile kılsın.

Birlik ve beraberliğimizin ehemmiyet ve kıymetine işaret eden Üstadımızın daima tazelenen şu mektubunu da nazar-ı dikkatinize arzederek tekrar şuhur-u selasenizi tebrik ediyorum ki Üstadımız Hazretleri buyurmuşlar: “Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara almalısınız.

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği vakit, manevî hayat da gider. وَ لاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ işaret ettiği gibi, tesanüd bozulsa cemaatın tadı kaçar. …. ”

Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız.

Tenkid edilecek şeyler, kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Âdeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Barla Lahikası ( 124 – 125)”
Bediüzzaman Said Nursî’nin Talebesi ve Hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.