Koca Çin'i ve Balkanları Yutan Ejderha, Neden Türkiye'yi Yutamadı

Bayram yüksel ağabey anlatıyor:

Alman Harbinde herkes telâşta, Almanlar Türkiye'ye girdi girecek' diye kahvelerde konuşuluyor. Üstadımız Hafız Ali Ağabeye haber gönderiyor. Korkmayın, telâş etmeyin. Türkiye'de Risale-i Nur var, giremez diyor...

Hafız Ali Ağabeyin hizmetine bakan Abdullah Çavuş kahveye gidiyor, milletin telâşını görünce, Merak etmeyin Üstad haber göndermiş, Türkiye'de Risale-i Nur var giremez demiş, diyor. O zamanki eğitmenlerden Osman Atasoy'da inanmaz bir tavırla şöyle diyor: Meczub, işte girdi. Abdullah Çavuş bir şey demeden evine gidiyor. Gece radyolar ilân ediyor. Alman orduları Türkiye'ye giremedi.Ondan sonra Osman Atasoy Nur Talebesi oldu...

Üstadımız'dan işittim. Mükerrer defalar, Türkiyede Risalei Nur var Rusya giremez...

Risale-i Nur kıyamete kadar devam edecektir. Dünya devletleri bunları kanun olarak kullanacaklardır demişti...

Bir seferinde de şöyle konuşmuştu:

Sizden soruyorum, koca Çin'i ve Balkanlar'ı yutan bir ejderha Türkiye'ye neden bir şey yapamıyor?'

Bizler sükût ettik. Tekrar sordu, yine sükût ettik. Üstadımız,

Kur'ân-ı Kerim'in bu zamandaki hakikî tefsiri olan Risale-i Nur'un sayesinde' dedi...

Benim içimden bir sual geldi. Acaba Risale-i Nur koca Rusya'yı nasıl durduracak? O zaman Üstadımız şöyle buyurdu:

Bakın bir Miralay talebem gitti, Onuncu Sözü habbeciklerle Şarkta neşretti, Rusya'nın önünü aldı...

Yine benim hatırıma geldi. Onuncu Söz elli-altmış nüsha kitap. Nasıl koca Rusya'nın önünü alacak?

Üstadımız şöyle dedi:

Esas manevî atom bombası Risale-i Nur'dur. Onların atomundan daha üstündür. Sizler korkmayın, bu memlekette Risale-i Nur olduğu müddetçe Rusya bu memlekete giremez...

***

Elhamdulillah çok şükür ki: yüzlerce iç ve dış illegal örgütler, zındıka ve ifsad komiteleri olmak üzere onlarca düşman devletler yetmiş bin entrika çevirdikleri halde bu ülke sapa sağlam yoluna devam ediyor. Demek Kur'anın bu asırdaki Elmas kılıncı olan Risale-i Nur'un okunması sadaka hükmüne geçiyor memleket muhafaza olunuyor...

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.