Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Kurban Bayramı Tebriği (2019)

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Kurban Bayramı Tebriği

Aziz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'aniyede Fa'al, Sebatkar Arkadaşlarım!  
Hz. Üstadımız’ın bu mübarek gün ve geceleri tebrik sadedinde yazmış oldukları lahikalardan bazı kısımlarla bizler de sizlerin gelen on gecenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz;
Aziz Üstadımız; 
“Evvela: Bu sene hacc-ı ekber manasını taşıyan leyali-i aşerenizi ruh u canımızla tebrik ederiz. Saniyen: Hem dahilde, hem hariçte Nurun fütuhatı devam ediyor.” buyuruyor ve yine bir mektuplarında;
“Aziz, Sıddık Kardeşlerim!  Bütün ruh ve kalb ve aklımla sizin leyali-i aşerenizi tebrik ederiz. Bizim şirket-i maneviyemizde büyük kazançlar edeceklerini rahmet-i İlahiyeden niyaz ederiz.
“Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar kardeşlerim!  
 E v v e l a :  ‎وَ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ senasına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına dualarınızı isterim. 
Aziz, sebatkar, fedakar, sıddık kardeşlerim!  Evvela: Gelecek bayramınızı tebrik ederim. ‎وَالْفَجْرِ ٭ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ  kasem-i Kur'aniyle fevkalade kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana, hem ehl-i imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahman'dan niyaz ederim.” buyurmaktalar. 
Bizler de bu dualara amin diyor hem alem-i islam hem Anadolu için sürurlu ve sulh-u umumiyeye medar olacak  bayramlara kavuşmayı rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz. Üstadımız Risale-i Nur’un bu vatanın ahirzamanda bir medar-ı iftiharı olduğunu beyan ile;
“Size kat'iyyen ve çok emarelerle ve kat'i kanaatımla beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükumet, alem-i İslama ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibraziyle gösterecektir" buyurmuştur. 

Kardeşlerimiz hem dahilde binlerce medreselerde hem hariçte yüzlerce memlekette külli hizmetler husule geliyor, bu hizmetlerin menbaı Risale-i Nur’dur, fütuhatı Risale-i Nur yapıyor, hepimiz vesile olmakla bahtiyar oluyoruz. İşte şu fevkalade ehemmiyetli mektupta Üstadımız;

“Hadsiz şükür ve hamd ü sena olsun ki; Risaleti'n-Nur gittikçe parlak, harikane fütuhat-ı imaniye yapar. Kendi kendine, inşaallah her görenin kalbinde yerleşir, muannidleri susturur. Bir hıfz-ı gaybi altında düşmanları şaşırtmış kör gözleri onu görmüyor. İzini bulamadığı halde, parlak faaliyetini müşahede ediyorlar. Bu vakit pek ziyade ihtiyat lazım. buyuruyor.
Cenab ı Hak bu kurban bayramını Zat’ına kurbiyete, müminler mabeyninde uhuvvet ve tesanüde, müslümanlar arasında ittihad-ı islamın tesisine vesile eylesin diye dua ediyoruz.
Bediüzzaman Hazretlerinin Hizmetkarı 
Hüsnü Bayramoğlu

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.