İbret, Hayret ve Ders Alarak Okumamız Gereken Ahirzaman HADiS-i ŞERiFLERi

İbret, Hayret ve Ders alarak okumamız gereken; HADİS-İ ŞERİFLER

Peygamberimiz bazı hadislerinde ümmetinin ömrünün bin beş yüz seneyi geçmeyeceğini söylüyor. Ve ahirzaman olarak belirtilen son safhada da yaşanacak kıyamet alametlerini sıralıyor. Aşağıdaki yazıda, Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'in 14 asır önce haber verdiği bu alametleri okuyacaksınız.

* İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemiyen kalmayacak yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır.

* Bir çok kişi az bir dünyalık zarfında dinini feda edecektir.
* Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecekler.

* Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.

* Kur'an'dan bir resim, islam'dan bir isim, Müslümandan bir cisim kalacak.

* Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, kendisiyle amel edinen sünnet ve candan bir dost.

* Ecnebiler çoğalacak ve müslümanlara galebe edecekler.

* Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar.

* Mihnet, bela, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.

* Köylüler şehirlere akın edecekler ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar.

* Bir Müslüman koyundan daha âciz olacak, hor ve hakir görülecek.

* İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek hafif bir suç sayılacak.

* Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak.

* Kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.

* Akrabalık bağları kopacak ve selam, sadece tanıdık olanlara verilecek.

* Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler.

* Büyükleri merhametsiz küçükleri hürmetsiz olacak; çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.

* İnsanlar kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacak ve iyiliği emretmeyecekler.

* Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek (kilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler gelecek.

* Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek ve ''şurada emin bir insan vardır'' denilecek kadar emin insan sayısı azalacak.

* Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur çok ,doğru iş yapan az olacak.

* Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader yalanlanacak.

* Allah-ü Teâlâ apaçık inkar edilecek.

* Âlicenaplık, izzet-i ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığı satılır hale gelecek.

* Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok ama âlim bulunmayacak.

* Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekat ağır bir borç olarak kabul edilecek.

* Âlimler para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, ahiret ameli ile dünyalık talep edecekler.

* Dinden gayrı hususlar için öğrenim yapılacak.

* Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzeyecekler.

* Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alakalar kuracak.

* Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.

* Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak.

* Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi, sokaklarda dolaşacaklar.

* Haram işlemeyi kolaylaştıran imkanlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.

* İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmaktan daha zor olacak, kişi gece mü'min yatacak sabah kafir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak.

* İçkiyi devletler teşvik edecekler ve muhtelif isimler altında içilecekler.

* Dünya işlerine dalıp ahiret işleri unutulacak, Allah'ın kitabıyla hükmetmek ayıp sayılacak.

* Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.

* Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak.

* Sabah giyinen elbise başka, akşam giyinen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden biri gelip diğeri gidecek ve Kabe'nin örtüldüğü gibi evlerimizin duvarları da halılarla süslenecek.

* Dedikodu yaygın bir hal alacak.

* Herkes ''kazanamadığından ve geçinemediğinden ''şikayetçi olacak.

* Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.

* Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekar olacak.

* Kişi karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak.

* Gönüller birbirini sevmez olacak, dince ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirlenecek, kardeşler bile dinde ve mezheplerde ihtilaf edecekler.

* İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek.

* Fasıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecekler.

* Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve göllere kavuşacak.

* Faize alış-veriş; rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, helal-haram unutulacak, para gelsin de nerden gelirse gelsin denecek.

* Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek, bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.

 

KAYNAKLAR:

1. Riyâzüs-Salihîn. İmam Nebevi Terc: Mehmed Emre
2. Tezkiret-ül-Kurtubî. İmam Şaranî
3. Kıyamet almametleri Ramuz el-Ehadis'ten Dersler
4. Kitab ül-Keşf, Celaleddin-i Suyuti, El yazma eser Süleymaniye Kütüphanesi
5. Kıyamet alametleri, Muhammet el-Hüseyni. Terc: Naim erdoğan.

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.