Namaz (Şiir)

NAMAZ

Cin ve insanların en büyük işi
Olan ibadeti yapmayalım mı?
İster erkek olalım isterse dişi
Farz olan namazı kılmayalım mi?

Büyük imtihanı kazanmak için,
Var olduğumuzu bilmeyelim mi?
Geldik ni’metlere şükretmek için,
Düşünüp anlamış olmayalım mı?
Bizi, şûurlu bir meyve yapanı,
Arayıp, araştırıp sormayalım mı?
Yaratıcımızı bulduktan sonra,
Ona ibadetimizi yapmayalım mı?

Dindarlığımızı bildirmek için,
Farz olan namazı kılmayalım mı?
Kur`ân’da mükerrer emir var iken,
Biz de kâfirlere benzeyelim mı?

Her hangi dünya işini yapar iken
Namazım kaçmasın demeyelim mi?
Uzun yolculuğumuza çıkar iken
Yanımıza seccade almayalım mı?

Otobüs ile seyahat eder iken,
Namazı hesaba katmayalım mı?
Her yanda cenazeleri görür iken,
Düşünüp tedirgin olmayalım mı?

Bitmeyen dertlerimizi saymak için,
Rabbin Huzuruna çıkmayalım mı?
Muhtaç olduğumuzu bildirmek için,
Karşısında dimdik durmayalım mı?

Madde telâşından kurtulmak için,
Biraz da mânâya dalmayalım mı?
Kul olduğumuzun ispati için,
Rükû ve secdeye varmayalım mı?

Sayısız ni’metleri bahşedene,
Muhabbetle minnet etmeyelim mi?
Sonsuz bir mutluluk vaad edene ,
Severek ibadet yapmayalım mı?

Minarede ezan okunur iken
Abdestli câmiye koşmayalım mı?
Eşref-i mahlûk olduğumuz için,
Namazla mi’râca çıkmayalım mı?

Müezzin ikamet getirir iken,
Kalkıp kıyama durmayalım mı?
Sabah namazımızı düşünerek,
Akşamdan tedbirli yatmayalım mı?

Dinin direği olan namazımızı,
Kıymetsiz görerek terk edelim mi?
Allahın rızasını kazanmak için,
Kulluğu yerine getirmeyelim mi?

Namazsızın hesâbı çetîn olacak,
Biz bunu nazara almayalım mı?
Cehennem ateşini düşünürken,
Korkudan hiç ağlamayalım mı?

25. 06. 1985 Abdülkadir

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.