Gözümün Nuru Peygamberim

GÖZÜMÜN NURU PEYGAMBERİM (A.S.M.)


Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Aleyhisselam,

Kâinatın Nuru’dur, ederim mâlum-u i'lam,

Leyl ü nehar Peygamberime göndersem selam,

Ah! Ne mutlu bana böylece edebilsem devam.Bizi kurtarmaya geldin gönderdi Rabbim,

Mübârek Nurunu görmeye çarpıyor kalbim,

Ruhani revdanda yeterince kalamadım,

O bâr-ı gâhında temaşaya doyamadım.Tek Sensin bu kadar mucizeler ile övülen,

Pâk dâvân için Mekke'den de göçebilen,

Mü’minler içinde münafığı seçebilen,

Miraç da Âla-yı illiyyin’e uçabilen.O mübarek ayağının tozu olabilsem,

Sönmez Nurunu, bari menamda görebilsem,

Aşkınla mecnun gibi dağlara çıkabilsem,

Deruni hislerim purnur olup sevinecem.Peygamberime muhabbetle kendimi yaksam,

Hislerimi pürnur eyleyip nuruna boğsam,

Bol şefaatınla Rabbimin kapısını çalsam,

İsminize hürmeten daim kıyamda kalsam.Bana büyük şeref, risaletini ispat etsem,

Münkirlere birkaç mu’cize serebilsem,

Mülhidlere Nur’dan berahin gösterebilsem,

Çok sevineceğım senin sünnetıni yaşayabilsem.Mübarek derdinden bir katre alabilsem,

Ruhum gitmeden dinine sadik kalabilsem,

Senin aşkın ile bu yolda dayanabilsem

Burada ağlasam da, orada gülebilsem,Allah’ım! Son müceddidden bizleri ayırma,

Kendimizi Nura adadık bundan caydırma,

Mahvolmayalım Habibini gönder yardıma,

Rahmetinle bu kervandan bizleri dûr koma.


15.1.2002 Abdülkadir HAKTANIR

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.