Delikanlım

DELİKANLIM

Delikanlım! Sen vaktini boşa harcama sakın!

Zaman kötüdür seni aldatmasın bu mel`ûn akın.

Ölümünü uzak görme çünkü odur pek yakın,

Dinini yaşarsan eğer, senle olur Rahmeti Hakkın.

Ey genç! Önünde sonsuz gençlik var onu unutma.

Seni imansız yapmak isteyenin sözünü tutma.

Sahte nasihatçiler çıkacak laflarını yutma.

Allah’ım! Gençliğe vazifelerini, unutturma.Ey, istikbal endişesini sırtında taşıyan genç!

Yaradılış sırrını öğrenmek için kalmadın geç,

Yarın pişman olmamak için hedefini iyice seç

İlâhi! Bu gençliği tövbekâr eyle olmadan geç.Ey zamanın günahlarına çok boğulmayan kardeş,

Eğer temiz arkadaş arıyorsan bulursun dört beş,

Çünkü bu zamanda büyük rol oynayacaktır eş,

Rabbim Rahmetini sana göndersin min ciheti şeş.Ey âtiye ümitle bakmaya hakkı olan kişi,

Dikkat et! Seni yakmak için hazır durur çok dişi,

Çünkü muzırların dünyada budur en mühim işi,

Sen Allaha dayan ki alasın kurtuluş fişi.Ey genç! Uyanık ol ki günahlara bulaşmayasın,

Tedbirini al ki sahtekarların sözüne kanmayasın,

Küfür karanlığından çok uzak dur ki yanmayasın,

Allah’ım! Sen hıfz eyle bu gençlik haddini aşmasın.Ey şehit torunu! Senden bekleniyor örnek hareket

Çok arkadaş edinme! Yoksa sende kalmaz bereket,

Cennet sana vaad edilmiş çok çalış onu haket,

Rabbim! Bu gençlik yoğa gitmesin,sen önüne çek set.Genç kardeşim! Geçici huzuzata gönül verme sen,

Allah seni koruyacaktır, yeter ki O’na güven,

Çok çalış cehennemde yanmasın sendeki nâçiz ten,

Yüce Mevlam! bu gençlik helak olmasın koru Sen.Kardeş! Tutun Allah’ın uzattığı Nur zincirine,

Cevapları çok iyi geliyor günün problemine,

Kucak açmış herkesi basıyor sıcak sinesine,

Allah’ım! Koru gençliği, ters düşmesinler dine.Kardeş! Yarın pişman olacağın işi bugün yapma,

Sakın ecdadın koyduğu güzel adetlerden sapma ,

Harama giden arkadaştan uzak dur ona tapma,

Allah’ım! Bu gençliği Sen koru nisvanla yakma.Delikanlı! Bu vatan sana dedenin yadigarı,

Sakın onu nâmerde terk êtme, sen sahip çık bâri,

Evet, çıkabilirsin ancak olursan Allah’ın yâri,

Allah’ım! Bu gençliği yaşat düşmeden ayrı gayri.Genç! Önünde ki hayat yolculuğunu benden öğren,

Hak din dışı hayatı ben beğenmedim sen de iğren,

Çok dikkat et işini yaparken gıpta etsin gören,

Allah’ım! Yolunu şaşırmış gençliğe yol göster Sen.Kardeş! bin senelik parlak geçmişin var kirletme,

Şehit dedenin kemiklerini kabirde titretme,

İçinden kötü ahlaktan nefret et, onu haz etme,

Allah’ım! Müslüman gençliğini nâmerde terk etme.Delikanlı! Namusu için can verdi senin deden,

Unutma burada geçse de, orada bulacaktır eden,

Tanı dostunu, bil hangisidir seni ciddi seven,

Allah’ım! Bu gençlik olsun dostunu bilenlerden.Delikanlım! Sakın unutma şerefli kimliğini,

Kalbi Allah için çarpan mübarek şehid dedeni,

İstiklâl harbinde mermi taşıyan nurlu nineni,

Allah’ım! Gençlerimize yetiştir bol rahmetini.Çünkü senin etrafını sarmış dost görünen düşman,

Kardeş uyma onlara, yoksa sonra olursun pişman,

Hasmına benzesen, sende kalmaz ne şeref ne şan,

Rabbim! Gençleri öğret ki yapsınlar ne ise yakışan.Tarihe şeref saçan kahraman dedenin torunu,

Pişman olursun eğer olursan Müslüman’ın sorunu.

Peşindeler seni yapmak için cehennem odunu,

Allah’ım! Yardım et ki, bozulsun onların oyunu.Genç kardeş! Sen din ile dünyayı öğrenmeye çalış.

Artık nahoş halleri terk et, iyisi ile barış.

Gayr-ı meşru hallerini bırak, unut, çünkü hepsi yanlış.

Rabbim! Gençleri rahmetinden dûr koma ne yaz ne kış.Sen ki bir namuslunun torunusun ey delikanlı,

Mübarek ecdadın biliyor musun ki idi şanlı,

Namusunu korumak için kaması idi kanlı,

Rabb’im! Gençliğe kuvvet ver ki, olsunlar senden yanlı.Kardeş! Gayene sahip çık sen, herkesi haz etme,

Dû cihanda mes’ud edecek kitabını terk etme,

Bakacaksan? Bak ibret al, sakın boşa seyretme,

Allah’ım bu Müslüman gençleri sakın mahvetme!..5-12-2001 Abdülkadir Haktanır

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.