Aleyhissalâtu Vesselâm'ın Bazı Vasıfları

Hadisi Şerif:

Resulullah (sav) buyurdular ki:
"İnsanlar (Kıyamet günü) diriltilecekleri zaman yerden ilk çıkacak olan benim.

Onlar (huzur-u ilahiye) geldiklerinde (onlar adına) hatipleri ben olacağım.

(Allah'ın rahmetinden) ümidlerini kestiklerinde (rahmet ve mağfireti) onlara ben müjdeleyeceğim.

O gün Livdu'l-hamd (şükür sancağı) benim elimde olacak.
Ademoğlunun Allah'a en kerim olanı da benim. Bunda fahr yok!"

Ravi: Hz. Enes
Kaynak: Tirmizi, Menakıb 2, (3614)


ﻋﻦ ﺃﻧﺲٍ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨْﻪ ﻗَﺎﻝَ: ]ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠّﻪِ #: ﺃﻧَﺎ ﺃﻭَّﻝُ اﻟﻨَّﺎﺱِ ﺧُﺮُﻭﺟﺎً ﺇﺫَا ﺑُﻌِﺜُﻮا، ﻭَﺃﻧَﺎ ﺧَﻄِﻴﺒُﻬُﻢْ ﺇﺫَا ﻭَﻓَﺪُﻭا، ﻭَﺃﻧَﺎ ﻣُﺒَﺸِّﺮُﻫُﻢْ ﺇﺫَا ﺃﻳِﺴُﻮا، ﻭَﻟِﻮَاءُ اﻟْﺤَﻤْﺪِ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﺑِﻴَﺪِﻯ، ﻭَﺃﻧَﺎ ﺃﻛْﺮَﻡُ ﻭَﻟَﺪِ ﺁﺩَﻡَ ﻋَﻠﻰ ﺭَﺑِّﻲ ﻭََ ﻓَﺨْﺮَ[. ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .


Açıklama:
Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), burada Rabb Teâla'nın kendisine tanıyacağı bir kısım lütufları zikretmektedir.

Bunlar Aleyhissalâtu vesselâm'ı diğer peygamberlerden efdal ve üstün kılan faziletlerdir.

Sonunda, "Bunda fahr yok" diyerek bütün bu faziletlerin ilahi bir lütuf olduğunu, kendi nefsinden, kesbinden gelen, övünmeye medar olacak bir iktisab olmadığını belirtiyor.

Kendi kesbiyle olmayan şeyle övünülmeyeceğine göre, ben de bunları zikretmekte övünmüş olmuyorum buyurmaktadır.

Bazı faziletleri:

* Kıyamet günü peygamberlere imam olmak.

* Şefaat yetkisine sahip olmak.

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.