Ayet ve Hadis-i Şeriflerde LEYALE-i AŞERE

Leyale-i Aşere 1 ile 10 Zilhicce
Arefe günü 9 Zilhicce
Kurban Bayramı 10 Zilhicce
----------

Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce denir.

Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetler çok değerlidir.

Bu husustaki Ayet ve Hadis-i Şeriflerden birkaçı şöyledir:


ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ
ﻭَﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ ﴿١﴾ ﻭَﻟَﻴَﺎﻝٍ ﻋَﺸْﺮٍ ﴿٢﴾ ﻭَﺍﻟﺸَّﻔْﻊِ ﻭَﺍﻟْﻮَﺗْﺮِ ﴿٣﴾ ﻭَﺍﻟَّﻴْﻞِ ﺍِﺫَﺍ ﻳَﺴْﺮِ ﴿٤﴾ ﻫَﻞْ ﻓِﻰ ﺫَﻟِﻚَ ﻗَﺴَﻢٌ ﻟِﺬِﻯ ﺣِﺠْﺮٍ ﴿٥﴾

FECR SURESİ
1,2,3,4. Yemîn olsun fecr’e (şafak vaktine)! Ve on geceye! (*) Hem çifte ve teke! Ve geçip giderken, geceye!
(*) Bu “on gece”nin Zilhıcce veya Muharrem aylarına âid olduğu veya Ramazan’ın sonon gecesi olduğu rivâyet edilmiştir. (Nesefî, c. 4, 518)

5. Bunda bir akıl sâhibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakîkatler) vardır, değil mi?

(1-2-3-4-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?

{Her günün fecri, Zilhicce'nin on gecesi, müsbet ve menfî kutup diye bilinen çiftlerden oluşan varlık âlemi, bunları yaratan ve tek olan Allah, her şeyi örtüp yok gibi kılan gece karanlığı yemine konu edilmiş, sonra da bunların yemine değer şeyler olduğu vurgulanmıştır.
***

Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki: Allah katında en değerli ibadet, Zilhicce'nin ilk 10 günü yapılan ibadettir.
Bu günlerin her birinde tutulan oruçlar bir yıllık oruca, her gecesinde yapılan ibadetler de KADİR GECESİ işlenen ibadetlere denktir. [İbni Mace]

“Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir.” [Beyheki]

“Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.” [Ebul Berekat]

“Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” [Taberani]

Tesbih: SÜBYANALLAH ,
Tahmid: ELHAMDÜLİLLAH,
Tehlil: LÂ İLÂHE İLLALLAH ,
Tekbir: ALLAHÜ EKBER, demektir.
**

Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Ashab-ı kiram;
“- Ya Rasulallah, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?” dediklerinde,
“-Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehid olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir” buyurdu. (Buhari)
**

Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
Bir gün Musa Peygamber (a.s.);
"- Ey Rabbim!..."der.
"- Bunca dua ettim hiçbirini kabul etmedin. Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?"

Bu soruya Yüce Allah (c.c.) şöyle cevap verir:
"- Ey Musa!.. Zilhicce ayının ilk 10 günü, La İlahe İllallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim."

Bu defa Hz.Musa;
"- Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulların söylüyor" der.

Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir.
"- Ey Musa!.. Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde BİR defa, LA İLAHE İLLALLAH diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine, 7 kat gök ile 7 kat yer de diğer kefesine konulsa şüphesiz ki birinci kefe ağır basar."
**

“Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.” [Ramuz]
(Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.)

“Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.” [Beyheki]

Hazreti Ebü’d-Derda buyurdu ki:
Arefe, yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez.
**

Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam…) demeden önce, bir kere, vacip olan teşrik tekbirini söylemeli, yani: "Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber
ve lillahil-hamd" demelidir.

Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez.
(Halebi)
**

“Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.” [Taberani]

“Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.” [T. Gafilin]

“Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.” [Ebuşşeyh]

“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.” [Müslim]

“Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.” [Taberani]

“Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.” [İ. Malik]

“Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır.” [Beyheki]

“Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahu Teâlânın kıymet verdiği bir gündür.” [Deylemi]

“Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.” [Taberani]
***

Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutan bir kimseye Allah (c.c.) bu 10 nimeti bahşeder:

1- Ömrüne bereket verir.
2- Mal ve servetini arttırır.
3- Ailesini ve çoluk çocuğunu korur.
4- Kötülüklerini örter (affeder).
5- Sevap ve iyiliklerini kat kat arttırır.
6- Son nefeste canını kolayca alır.
7- Kabrini aydınlığa kavuşturur.
8- Amel terazisinde iyiliklerinin ağır basmasını sağlar.
9- Cehennem çukurlarına düşmekten kurtarır.
10-Cennetteki dereceleri yükseltir.

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.