Zilhicce Ayı ve Fazileti

ZİLHİCCE AYI ve FAZİLETİ

Bu ayda neler yapılmalı?

İşte Zilhicce ayının önemi ve bu ayda yapılması gerekenler...

Kur'an'ımız, Zilhicce ayının ilk 10 gününe dikkat çekerken, Peygamberimiz de (sas) bu günü cumanın faziletine benzetiyor. Duaların en faziletlisinin arefe günü yapılan olduğunu anlatıyor. Bu günü oruçla, duayla geçirebilir, kendimizi Arafat'ta tahayyül edebiliriz.
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Fecr Sûresi'nin ikinci âyetinde geçen "Ve on geceye yemin olsun" ifadesinin Ramazan'dan çok Kurban'a işaret etmesi görüşü daha ağırlıklıdır. Resulullah (sas) arefe gününün faziletini anlatırken şöyle buyuruyor: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)
Resulullah (sas), "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek Allahu Teâlâ'nın kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet; verilen nimeti idrak etmekle, verileni bilmekle, görebilmekle ve 'ârif' olmakla başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allahu Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir.

Hazreti Aişe (r.anha) arefeyle ilgili şu rivayette bulunuyor: "Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok âzâd etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der." (Müslim, Hacc 436)

Arefe günü, Hazreti Âdem (as) ile Hazreti Havva'nın Arafat'ta buluştukları gündür. "Tevriye" ise arefe gününden bir önceki güne denir. Arefe günü oruç tutmak çok daha sevaptır. Resulullah (sas) bugün oruç tutmayı şu mübarek ifadelerle teşvik etmiştir: "Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselâmdan, Sûr'a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır."

Arefe günü hacılar Arafat'ta vakfe yapıp dua ederken mânen onların yanında olduğumuzu hissederek dualarına iştirak edebiliriz. Hacıların Arafat'ta "Lebbeyk (Buyur Rabb'im)" diyerek dil, ırk, ten ayrımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan, kulluğun Allahu Teâlâ'ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir.

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Beyhaki) Arefe günü kabir ziyareti yapabilir, okuduğumuz Kur'an'ları geçmişlerimize hediye edebiliriz.

Ebû Katâde'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah'a (sas) arefe günü tutulan orucun fazileti soruldu; O da, "Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurdu. (Müslim, Sıyâm 196, 197)

Bayram gecelerini aynen kandil geceleri gibi dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek gerekir. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez." (Mecmeu'zevâid, c. 2, s. 198) Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

"Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir Gecesine denktir." (Tirmizi: Savm, 52; İbn Mace: Sıyam, 39)

Yine Efendimizden (s.a.v.) harika bir teşvik cümlesi: "Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!" (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)

Tesbih, sübhanellah; tahmid, elhamdülillah; tehlil, lâilâheillâllah; tekbir ise Allahu ekber demektir. Tesbih, tahmid ve tekbirin namazın çekirdekleri hükmünde olduğunu düşünürsek, bugünlerde nafile namazları arttırmanın ne kadar büyük sevap olduğunu anlayabiliriz.

Zilhicce ayı, İslamın beş esasından biri olan Hac Farîzasının yerine getirildiği, Arafata çıkıldığı, Allahın rızası için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapatıldığı mukaddes bir aydır. Rasülullah Efendimiz (s.a.v): "Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhiccenin ilk on günüdür." buyurmuşlardır. (Terğib ve Terhib c.3 s.22) Bu bakımdan, miladi yılbaşında hesaplarımızı, envanterlerimizi çıkarıp, muhasebemizi yaptığımız gibi, hicri yılın son ayı olan bu ayda da manevi muhasebemizi yapmalıyız.

Zilhiccenin birinden onuna kadar "Leyâli-i Aşere" yani on mübarek gecedir. Hacca gidemeyen müminlerin bugünlerde oruç tutmaları çok büyük fazilettir. Hiç olmazsa sekizinci ve dokuzuncu (Arefe) günlerinde oruçlu olmak lazımdır.

Fahr-i Kâinatımız (s.a.v.) bu günlerin faziletiyle ilgili olarak şöyle buyuruyorlar:

BU 10 GÜNDE YAPILMASI GEREKENLER

 1. Nâfile oruç tutmak
 2. Allah'ı çokça zikretmek ve Tesbih, Tekbir, Tehlîl ve Tahmîd getirmek
 3. Kur'an-ı Kerim tilâvetini çoğaltmak.
 4. Namazların sünnetlerini kılma hususunda hassasiyet göstermek
 5. Zilhicce'nin ilk on gecesinde nafile namazlara devam hususunda gayret göstermek. Gündüz yapılan nafilelere de devam etmek.
 6. Sadaka vermek ve sıla-ı rahime dikkat etmek.
 7. İslamî ilimleri insanlara öğretmeye ve halk arasında yaymaya çalışmak.
 8. Zilhicce günlerinin fazileti konusunda insanları bilgilendirmek.
 9. Tevbe hususunda acele davranmak ve istiğfarı çoğaltmak.
 10. Gözü, dili ve kulağı Müslümanı yaralayacak durumlardan korumak.
 11. Müslümanın hem kendisi, hem de diğer yaşayan ve hayatta olmayan tüm Müslümanlar için hayır duada bulunması.
 12. Yukarıda sayılan ibadetlerden hiçbirine gücü yetmeyen kimsenin hiç olmazsa başkalarına zarar vermekten sakınması gerekir.

Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir. [İbni Mace]

Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir. [Beyheki]

Terviye günü oruç tutup günah söz söylemeyen Müslüman, Cennete girer. [Ramuz]

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır. [R. Nasıhin]

Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez. [T. Gafilin]

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir. [Ebul Berekat]

Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günüyse on bin güne eşittir. [Beyheki]

Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. [Taberani]

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.