FETÖ İle Risale-i Nur'un Hiçbir İlgisi YokturFETÖ adıyla anılan bu uluslararası terör örgütünün mukaddesatımızı ve kamuoyunda itibar gören kişi ve değerleri istismar ederek bugünlere kadar geldiği, artık herkesin malûmu olan bir gerçektir.

Örgütün istismar ettiği değerlerin başında ise Risale-i Nur gelmektedir. Milletimizin Risale-i Nur’a olan teveccühü ve Risale-i Nur talebelerinin tek parti döneminde dinî özgürlükler uğrunda gösterdikleri kahramanlar, FETÖ’nün daima ilgisini çekmiş ve örgüt bu eserleri kullanmak suretiyle kendisine menfaat sağlarken, Risale-i Nur cemaatlerine de iki yönden zarar veregelmiştir:

Birincisi, Risale-i Nur’un kavramlarını dejenere etmek ve ait olmadıkları yerde kullanmak suretiyle, kamuoyunda kavram kargaşasına yol açmıştır. İkinci olarak da, bu örgütle Risale-i Nur arasındaki farkı bilmeyenlerin gözünde, örgütün işlediği kötülüklerin faturası Risale-i Nur’a ve Nur talebelerine çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Buna karşılık, başta Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetinde bulunmuş ve onun tarafından vâris veya vekil tayin edilmiş talebeleri olmak üzere Risale-i Nur talebeleri, gerek Fethullah Gülen ve gerekse başını çektiği suç örgütü ile Risale-i Nur’un hiçbir alâkasının bulunmadığını, sürekli olarak kamuoyuna açıklamak zorunda kalmışlardır.

Başta Cumhurbaşkanımız ve hükûmet üyeleri olmak üzere, ülkemizin yöneticileri, FETÖ ile Risale-i Nur’un hiçbir ilgisi bulunmadığını yakînen bilmektedirler. Ancak bugünkü gibi karışık ortamlarda, gerek çeşitli devlet kademelerinde, gerekse kamuoyunda izleri birbirinden ayırmanın çok kolay olmayacağı bir gerçektir. Nitekim, şimdi bir kısım örgüt üyelerinin, tam da kendilerinden beklenecek şekilde, herhangi bir arama ihtimaline karşı elebaşları Gülen’in kitaplarını çöpe atarak kendilerini kurtarmaya çalıştıkları görülmektedir. Ne yazık ki, atılan kitaplar arasında, örgütün kendisine paravan olarak kullandığı Risalelerin de bulunması, bir kısım zihinlerde tereddütlerin veya yanlış algılamaların belirmesine yol açmıştır. İşte bu sebeple tekrar tekrar kamuoyuna duyurmak isteriz ki, büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî tarafından telif edilen Risale-i Nur Külliyatının ne Fethullah Gülen ile, ne de onun örgütüyle hiçbir alâkası yoktur. Bu örgüt nasıl yüce dinimizi, Kur’ân’ımızı, Peygamberimizi ve sair İslâm büyüklerini kendi meş’um gayeleri uğrunda kullanarak nüfuz sağlamaya çalışıyorsa, aynı şekilde Risale-i Nur’ları da kendisiyle ilişkili göstermek suretiyle hem kendisini kurtarmak, hem de bu eserleri ve Nur talebelerini zan altında bırakmak için son çırpınışlarını sergilemektedir. Ancak bu çırpınışlar, onları dünyada ve âhirette kurtarmayacağı gibi, lekelemek istedikleri değerlere de Allah’ın izniyle hiçbir zarar vermeyecektir.

Mehmet Fırıncı
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.