Umum Nur Talebeleri Namına Kamu Oyuna Duyuru

KAMU OYUNA DUYURU

"Feto Örgütü"nün tahrip, ihanet, hiyanet ve zalimane icraatlarını durdurmak amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından darbeci vakıfların kapatılması ile ilgili bir karar verilmiş, bir liste hazırlanmıştır.

 Bizler, bu listelerin tamamen ve bizzat Feto örğütünün fiili icraat ve ifsadatını ortadan kaldırmaya matuf olduğunun şuur ve bilinci içindeyiz.
Bu hazırlanan listelerin içinde müsbet, devlet ve hükümetin yanında olan bir kaç vakıf ve kamuda çalışan bazı memur ve görevlilerinde  bulunduğunu müşahade ettik.
Sehven olduğuna inandığımız bu işlemin inşallah en kısa zamanda düzeltileceğini, sap ile samanın birbirinden ayrılacağının ümit ve kanaatı içindeyiz.
Nitekim başta sayın Cumhurbaşkanı'mız, Başbakan'ımız, bu konuda teyakkuz içindedirler.
Bunu fırsat bilen Fetocular: "İşte bakın! Bizden sonra sıra size gelecek! dememişmiydik  "şeklinde propoganda yapmaktadadırlar. Bu propogandalara asla ve asla itibar edilmemelidir.

Bizim hizmetimiz, İman hizmetidir. Müsbet harekettir.Bunun gereği olarak devletimizin, hükümetimizin yanındayız. Hükümetimizin  bu dik duruşunu, bütün ruhu canımızla takdir ve tahsin ediyoruz.

O Feto mensupları bilsin ki, emniyet ve asayişin yanındayız. Hatta öyle ki, bilfarz, bizim bütün vakıflarımız kapatılmış olsa bile, bizler bu müsbet İman hizmetine devam edeceğiz. Devletimizi yıkmak, tesanüdümüzü bozmak isteyenlere karşı milli birlik ve beraberliğimizi asla bozmayacak, bu vatan, millet, devlet ve bayrak düşmanlarına karşı saflarımızı gevşetmeyecek, dik duruşumuzu devam ettireceğiz.

Rabb-ı Kerim, devletimizi, hükümetimizi, milletimizi muhafaza etsin. O zalim ve vatan ve devlet düşmanlarını da kahr-ı perişan etsin. Amin.

UMUM NUR TALEBELERİ NAMINA MEŞVERET DİVAN HEYETİ

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.