Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyden Sure-i Fetih Tavsiyesi

Hüsnü Ağabeyden Fetih Suresi Çağrısı

Aziz, Sıddık ve kahraman kardeşlerim

Bir iki noktayı hülasaten ve gayet kısa arzedeceğim.

Hulusi Beyin bir mektubunda da ifade ettiği “Mülhidler çok ileri gidiyorlar. Mesela:……… ilâ âhir.

İşte bu ahmakların hezeyanına ve her nevi iğfallerine ve zâhiren süslü lâflarına kanmayarak, iman ve îtikadlarında sâbit-kadem olmaları için erbab-ı imana kuvvet ve zümre-i tuğyana kahr ve şiddetle ders-i ibret verecek pek münasebetli sözler, mevzubahs âsârda ayân-beyan görülmektedir...


اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ ۞ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ‌

Biz o mülhidlere ve onların burada ki maşalarına yine Nurlara azami çalışmak ve sadakat ve kanaat ile okumakla mukabele ediyoruz.

Aziz Üstadımız Sure-i Fethin ahir ayetlerinin tefsirinde şu noktayı da nazar-ı dikkate arzediyor ve diyor;

هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

Kemal-i kat’iyyetle ihbar ediyor ki: “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın getirdiği din, umum dinlere galebe çalacak.” Halbuki o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve Mecusi dinleri ve Roma, Çin ve İran hükûmeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan cihangir devletlerin edyan-ı resmîleri iken, kendi küçük kabîlesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’ın getirdiği din, umum dinlere galib ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve kat’iyyetle ihbar ediyor. İstikbal, o haber-i gaybîyi, Bahr-i Muhit-i Şarkî’den Bahr-i Muhit-i Garbî’ye kadar İslâm kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir.

Evvela:

Bu ayat-ı Kuraniyenin irşadı ve Resul-i Ekrem asv’ın beşaratı ile asrı saadetin bir cihette cilvesi olan bu ahirzamanda bila şek vela şübhe inanıyor ve iman ediyoruz ki islam bahr-ı muhit-i şarkiden bahr-i muhit-i garbiye yine hakim olacak, ve hakim hakaik-ı imaniye ve Kuraniye olacak ve sünnet-i seniyyey-i Muhammediye ve şeriat-ı garrası alemde bihakkın hakim-i mutlak olacak.

Saniyen:

Aziz Kardeşlerimiz Cenab-ı Allah vatanımızı, milletimizi ve bu vatandaki hükümet-i islamiyeyi muhafaza buyursun. İnsi ve cinni şeytanların ve dahili ve harici şeytan kuvvetlerinin bela ve fitne ateşlerinden bizleri muhafaza buyursun.
Evet kahraman kardeşlerimiz bizler 15 Temmuz mel’un ihanet harekatından bugüne vatan ve milletin selameti ve şerlerin def’u ref’i için her gün her sabah namazı ahirinde Fetih suresi okumaya devam ediyoruz. Hazreti Ömer (Radıyallahü Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yanına vardım ve selam verdiğimde Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bana: “Bu gece bana bir sure nazil oldu. Benim için üzerine güneşin dolduğu her şeyden daha değerlidir.” buyurarak bana Fetih Suresini okudu buyuruyor. Yine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, sanki Mekke’nin fethinde Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber bulunmuş gibidir.” İmam Sa’lebi (rahimehullah) de Fetih Suresinin fazileti hakkında şöyle buyuruyor: “Fetih suresini okuyanların, meleklerin tesbihlerinden ve zikirlerinden nasibi vardır.”

Elhasıl:

Kardeşlerimizden külli bir dua ve manevi bir nokta-i istimdad ve cennet-asa günlerin fethi için ve bilhassa Avrupanın zalimleri ve Asyanın münafıklarının yüzlerine şamar gibi Evet, Evet Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada islam’ın sadası olacaktır demek üzre 30 gün Sabah Namazını müteakip sure-i fetih okumalarını rica ve tavsiye ediyorum.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu

Copyright © 2023 SaidNur.net | Gizlilik | Tüm Hakları Saklıdır.