Oruç şükrün anahtarıdır | Hüsnü Bayramoğlu


İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Önemli Açıklama

Aziz Kardeşlerim,

Sosyal medyada hakkımda ve adıma neşrolan yahut ismim karıştırılarak neşredilen yazılarla hiçbir cihetle alakam ve dahlim yoktur, bu gibi malayani şeyleri takibe vaktim de yoktur.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Kurban Bayramı Tebriği (2019)

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Kurban Bayramı Tebriği

Aziz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur'aniyede Fa'al, Sebatkar Arkadaşlarım!  
Hz. Üstadımız’ın bu mübarek gün ve geceleri tebrik sadedinde yazmış oldukları lahikalardan bazı kısımlarla bizler de sizlerin gelen on gecenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz;

Bediüzzaman, Ramazan’ı nasıl geçirirdi?

Üstad Bediüzzaman, Ramazan’ı nasıl geçirirdi?

Ramazan’da her hali ve davranışına daha bir önem verir Üstad.

İftarı bir yudum su ile yapıp, varsa hurma ile orucunu açmayı tercih eder. Ardından akşam namazını kılıp, yemeği daha sonra yer. 
Ama namaz öyle çabuk kılınmaz. Hüsnü Bayramoğlu’nun anlatımına göre en az bir saat sürer.

Üç Aylar Tebriği (2019)

Hz. Bedîüzzaman’ın hizmetkarı ve talebesi Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin şuhur-u selâse ve içinde bulunan mübarek kandiller ve geceler vesilesiyle tebrik mektub lahikası yayınladı.

Hüsnü Ağabey'in Seçim Hakkında Beyanatı (ocak 2019)

باسْمِهٖ سُبْحَانَهُ

Aziz kardeşlerimiz ve hizmet-i imaniyede arkadaşlarımız!

Evvela; “Risaletü’n-Nur’un intişarındaki maksat, şu zamanın insanlarına tahkikî imanı ders vermek, mütehayyirlerini kurtarmak, müteharrilerini takviye ve tarsin etmek, zındıka ve ehl-i ilhadı iskât ve ilzam etmektir.” (Hulusi R.H.) Bu cümleden olarak vatanımızda ve hariç memleketlerde kemal-i şevk ile devam eden hizmetleri tebrik ediyor, dualar ediyoruz. İnşâallah, Kur’an ve iman hizmetleri sadaka-i makbule hükmüne geçecek ve âlem-i İslam’ın ittihadına vesile olacak diye rahmet-i İlahiyeden ümid ediyoruz.

Mevlid Kandili Tebriği ve Güney Amerika Ziyaretleri

Bismihi Subhanehu

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Mevlid-i Şerifinizi ruh-u canımızla tebrik ediyoruz. Ve muvaffakıyetinizi ve Nurların fevkalade te'sirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcuları tebrik ediyoruz.